شما اینجا هستید: خانه » پیامک های خواندنی (برگه 5)

پیامک های خواندنی سری دوازدهم

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛ بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری ! بعد از چند روز به دوستی بعد از چند ماه به همکاری بعد از چند سال به همسایه ای ... اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم ! دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم. او که یگانه است و شایسته ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری یازدهم

از 3 نفر هرگز متنفر نباش : فروردینی ها، مهریها، اسفندی ها چـون بهتـرین هستند سه نفر را هرگز نرنجون : اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها چـون صادق هستند سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن : شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها چـون به درد دلت گوش میدهند سه نفر رو هرگز از دست نده : مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها چـون دوست ِ واقعی هستند ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛ پس ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری دهم

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛ یکی در آسمان و یکی در قلب ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند امـا آنچه خوب است همیشه زیباست ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛ وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی، چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟ ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ هیچ انسانی دوست نداره بمیره ! اما همه آرزو میکنن برن به بهشت. اما، یادمون میره ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری نهم

برای دوست داشتن وقت لازم است، اما برای نفرت گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد. ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: "مگه کوری؟" ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ه ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری هشتم

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست، مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها، اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ فریب مشابهت روز و شب ها را نخوریم امروز، دیروز نیست و فردا امروز نمی شود .. ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری هفتم

  در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست، پس برخیز تا چنین مردمی بگریند ... ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ نصف اشباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست بلکه زندگی ای است که در آن ساله ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری ششم

پیامک های خواندنی سری ششم هر که علم خواند و عمل نکرد بدان ماند که گاو راند و تخم نيفشاند  *** هر که با داناتر از خود بحث کند تا بدانند که داناست ، بدانند که نادان است . *** متکلم را تا کسي عيب نگيرد ، سخنش صلاح نپذيرد . ***   ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری پنجم

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد!!! در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است.(دکتر علی شریعتی) ********************************************************** زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند: فروختی؟ گفت نخریدند تمام شد. کیانوش شهیکی زند ******************************************************* بندگی کن تا که سلطانت کنند/تن رها کن تا همه جانت کنند /سر بنه در کف برو در کوی دوست/تا چو اسماعیل قربانت کنند ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری چهارم

پیامک های خواندنی سری چهارم 1- دنیا پر از تباهی است، نه بخاطر وجود آدمهای بد ، بلکه بخاطر سکوت آدمهای خوب. استاد کمال دهقانی. 2- آیا دیده‌اید درختی که ثمره و میوه دارد، مردم گاهی بالای آن درخت می‌روند ، شاخه و برگ‌های آن را با سنگ و چوب می‌زند و گاهی قطع می‌کنند و سال بعد از میوه دادن خسته شود؟؟؟ پس ای مسلمان از یک درخت کمتر مباش. م محمد رحیم 3- تبلیغ یک ماشین است. راننده:‌الله تعالی...بنزین: دعوت...فرمان: ...

ادامه نوشته

پیامک های خواندنی سری سوم

1-هیچ وقت سَر نباش چون دردهای سر بسیارند. م حامد.    2-سه چیز را با احتیاط بردار: قدم ، قلم ، قسم... سه چیز را پاک نگه دار: جسم ، لباس ، خیال... از سه چیز کار بگیر: عقل ، همت ، صبر... از سه چیز خود را نگه دار: افسوس ، فریاد، نفرین... سه چیزرا آلوده نکن: قلب ، زبان ،‌ چشم... سه چیز را هیچ گاه و هیچ وقت فراموش نکن :‌خدا ، مرگ ، دوست خوب. ح محمد شریف. 3. پرسیدند واجب و واجب تر چیست؟ نزدیک و نزدیکتر کدام؟ع ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا