شما اینجا هستید: خانه » شارژ ایمان (برگه 9)

نصایح لقمان حکیم به فرزندش:

نصایح لقمان حکیم به فرزندش:  ای پسر! برای دنیا همان اندازه تلاش کن که در دنیا می مانی و برای آخرت همان اندازه تلاش کن که در آخرت می مانی. ای پسر! به قدری الله تعالی را عبادت کن که به الله تعالی محتاج هستی. ای پسر! تا زمانیکه نجات تو از آتش جهنم یقینی نشده از هیچ کوششی برای رهایی از آتش جهنم فرو گذار مباش. ای پسر! به قدری بر گناهان جرأت کن که طاقت سوختن در آتش جهنم را داری. ای پسر! وقتی می خواهی گناهی مرتکب ...

ادامه نوشته

زیان و آفت های موسیقی

آيا مي داني كه : فرشتگان خداوند از محيط و مجلسي كه موسيقي در آن نواخته مي شود بيزارند. ·         موسيقي صفت نفاق را در قلوب انسانيت مي روياند همچنان كه آب كشت را مي روياند. ·         موسيقي موجب بي تفاوتي فرد در قبال ناموس خود مي شود. ·         موسيقي باعث سلب غيرت انسان مي شود. ·         موسيقي موجب محروميت از رحمت خدامي شود . ·         موسيقي باعث مي شود كه انسان غلام حلقه به گوش شيطان شود. ·         موسي ...

ادامه نوشته

بهترین ها

    حضرت خالد بن ولیدt می فرماید: من در محضر رسول معظم اسلام ( روحی فداه )حضور داشتم که شخصی  در مجلس وارد شد و عرض کرد اگر اجازه بفرمایید من چند سؤال دارم؛ آنحضرت rاجازه دادند، آن شخص عرض کرد: 1ـ من می خواهم غنی ترین مردم باشم؟ آنحضرتr  فرمود: قناعت پیشه کن. 2ـ می خواهم با عزت ترین مردم باشم؟ فرمود: دست نیاز پیش مردم دراز مکن.3ـ می خواهم مرد خوبی باشم؟ فرمود: به مخلوق نفع رسانی کن. 4ـ می خواهم عادل ترین مر ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا