از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش Reviewed by Momizat on . از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش خداوند، بندگان را آفریده است تا او را پرستش نمایند و به آفریده ها روزی داده تا تشکر او را بگزارند. بسیاری از بندگان او را رها کر از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش خداوند، بندگان را آفریده است تا او را پرستش نمایند و به آفریده ها روزی داده تا تشکر او را بگزارند. بسیاری از بندگان او را رها کر Rating: 0
شما اینجا هستید: خانه » تربیت » از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش

از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش

از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش

از هیچکس انتظار تشکر نداشته باش

خداوند، بندگان را آفریده است تا او را پرستش نمایند و به آفریده ها روزی داده تا تشکر او را بگزارند. بسیاری از بندگان او را رها کرده و چیزهای دیگری را عبادت کرده و بیشتر، جز او را سپاس گزارده اند. از آنجا که سرشت ناسپاسی و نمک نشناسی و ستمگری، بر نفس ها غالب است، گاهی می بینی که از تو تشکر نمی کنند و خوبیت را فراموش می کنند؛ بلکه گاهی ممکن است به دشمنی و ستیز با تو برخیزند و تو را به توپ کینه وانتقاد ببندند، نه بخاطر چیزی دیگر، بلکه فقط برای آنکه به آنها نیکی کرده ای ! از اینرو نباید حالت شوک به تو دست دهد و آزرده شوی.

« و آنها دشمنی نکردند مگر بخاطر آنکه خدا و پیامبرش آنها را از لطف خویش توانگر کرده اند.»

دفتر گشوده جهان را مطالعه کن، داستان پدری را مشاهده خواهی کرد که فرزندش را پرورده ، به او آب ونان داده، به تعلیم وتربیت او پرداخته و شبها بیدارمانده است تا پسرش بخوابد؛ خودش گرسنه مانده تا فرزندش سیر باشد و رنجها کشیده تا فرزند راحت باشد، اما وقتی این پسر، جوان و نیرومند گردید، همچون سگی درنده برای پدر دندان تیز نمود، پدرش را توهین و تحقیر کرد، بر او پرخاش نمود و از او نافرمانی کرد، خلاصه اینکه عذاب و بلایی برای پدر گردید.

آری برای کسانی که انسان های پست فطرت و بی اراده، برگهای خوبی آنان را به آتش کشیده اند، خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند و به این شادمان باشند که پاداش آن ها را خداوندی خواهد داد که گنجینه های او تمام نمی شود. این پیام گرم از تو نمی خواهد که خوبی و نیکی کردن به دیگران را رها کنی، بلکه تو را برای این آماده می کند که منتظر قدر نشناسی مردم باشی و این احتمال را بدهی که نیکی تو را فراموش کنند. پس از آنچه می کنند ناراحت نباش و کار خوب را برای خدا انجام بده. چون در این صورت به هر حال تو موفق هستی و ناسپاسی مردم، به زیانی نخواهد رساند. خداوند را ستایش کن که به تو توفیق نیکوکاری داده است، هر چند فرد ناسپاس، انسانی بد کار است. دست بالا و دهنده بهتر از دست پایین و گیرنده است.

« ما شما را برای رضای خدا خوراک می دهیم، از شما مزد و تشکر نمی خواهیم».

بسیاری از خردمندان فراموش کرده اند که ناسپاسی، خصلت و سرشت مردم فرومایه است؛ گویا اندیشمندان، این پیام وحی را نشنیده اند که چنین مردمی را بخاطر سرکشی وتمردشان، مورد سرزنش قرار می دهد و می گویند:

« چنانچه می گذرد که گویا ما را بخاطر زیانی که به او رسیده بود، به فریاد نخوانده است».

اگر به یک انسان ابله قلمی هدیه دادی و او، با همین قلم در نکوهش تو چیزهایی نوشت، تعجب نکن. همچنین اگر عصایی به فردی کم خرد هدیه نمودی تا برآن تکیه زند و گوسفندانش را با آن بچراند و او، با همان عصا سرت را شکست، شگفت زده مباش. انسانهایی که در کفن قدر نشناسی ، مومیایی شده اند، همین قاعده را در تعامل با آفریننده خود دارند، پس با من و تو چگونه خواهند بود؟

درباره نویسنده

تعداد نوشته ها : 428

ارسال یک دیدگاه


+ 1 = 8

بازگشت به بالا